"Nu skal jeg sætte dig til vægs!"

~ Mig om at sætte mig op imod dig


En væg er - som regel - defineret som en kvadratisk plade, hvis arealmæssigt største sider er anbragt vinkelret på det til enhver tid fremherskende tyngdekraftfelt på lokaliteten, hvor væggen befinder sig.

Væggens forekomst og væsenRediger

Man træffer sjældent én væg alene. Den mest hyppige konfiguration er kvadratet eller 'firevægskonceptet', som det også kaldes. Som navnet antyder, er der her tale om brug af fire vægge, der indbyrdes er anbragt vinkelret i forhold til de andre. Almindeligvis er de to resterende flader: top og bund, også afsluttet med en overdel (fx et loft) og en underdel (fx et gulv). Tilsammen skaber disse seks flader et såkaldt rum, hvilket vi mennesker skal være taknemlige for, da eksistensen af rum er en nødvendig forudsætning for vort flerdimensionelle univers.