"Hemmeligheden ved succes er ærlighed og hårdt arbejde. Hvis du kan fake de to ting, så får du succes"

~ Stein Bagger om sin succes

Succes er et ord på seks bogstaver. To konsonater optræder to gange (c & s), mens vokalerne e og u kun optræder én gang, ligesom i EU.
I en undersøgelse fra Københavns Universitet[1] er det påvist, at succes fremkalder et endorfin-lignende stof i hjernen. Sandsynligvis skyldes hjerneforskeren Milena Penkowas store forhjerne en overophobning af disse stoffer.[2] Andre teorier går ud på, at succes skyldes en overproduktion af DNA. <references>

  1. Milena Penkowa: Succes & the Brain, Gyldendal 2005
  2. Helge Sander: Du får mig op at ringe (roman), Gyldendal 2010