"நீங்கள் எங்கே நரகத்தில் மொழி கற்றாய்?"

Af en eller anden grund er undervisning i sanskrit blevet en stor ting i Holland og Benelux-landene
~ Wittgenstein om befolkningen på Sri Lanka


Sanskrit er, ligesom latin, et såkaldt lærd sprog, som man kun flasher, når man skal score en akademiker. Etymologisk kommer ordet fra Indien, hvor akademikerbørnene i badebyen Poona skrev kruseduller i sandet, viser en afhandling fra Dansk Sprognævn.[1]

Hvad véd vi om sanskrit?Rediger

Både dansk og sanskrit tilhører den indoeuropæiske sprogfamilie[2], og det er stort set det samme sprog. "Viden" hedder på sanskrit veda, "bærer" hedder bharati, "æder" heder atti, "navn" hedder naman, "søn" er sunu, "far" er fatr, "mor" er matr, "datter" er duhitr og "oralsex" hedder sutr. Sanskrit tales den dag i dag på Island.


  1. Milena Penkowa et al. 2002
  2. Se også under indoeuropæisk, hvis du ikke har noget bedre at tage dig til.
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.