Propaganda

Eubaggrund1.jpg

Hyldet af Kommissionen

De Højbureaukratiske Kommissærer har erklæret, at denne artikel er et vigtigt våben i kampen mod National Suverænitet. Forfatteren anbefales at skaffe 12 eksemplarer af Formular L5248562-Z8 og søge om livslang landbrugsstøtte."Alt hvad der står i denne artikel er den rene og skindbarlige sandhed, og dem, der siger andet er nogle forhutlede løgnhalse og skabssocialdemokrater!"

~ Joseph Goebbels om Propaganda


Propaganda er den eneste måde, du kan få sandheden at vide på, og det sker endda uden omsvøb og irriterende facts.

Propaganda findes i flere former, hvoraf de mest kendte nok er dén religiøse og den politiske.

Religiøs PropagandaRediger

Taler godt om en religion eller sekt, eksempelvis:

"Vi har det bare dødsjovt i moon-bevægelsen"
"Everybody loves Jonestown juice"
"Ruth Evensen er Gud"
"Mere gris på din gaffel"

Politisk PropagandaRediger

1 ton mindre... need to say more...? We're livin' it! Åben dine øjne og du vil opdage at du bliver udsat for propaganda allevegne. Intet sted har du fred intet sted kan du være fri for påvikning af dine omgivelser.

Klassisk politisk propaganda taler positivt om et parti, en politiker eller for en konkret sag og i mange tilfælde også med det direkte formål at vildlede befolkningen. Derfor har de forskellige partier en række aviser, radiokanaler, ugeblade, tv-kanaler (dem, der har regeringsmagten styrer eksempelvis med hård hånd de landsdækkende) reklametryksager og flyverblade, hvorpå, og i, de spreder deres budskaber.

Alternativ propagandaRediger

Medierne kan inddeles i følgende politiske grupperinger:

Mærsk-fløjenRediger

Sutsko-fløjenRediger

  • Første spalte på side to i én eller anden nordjydsk lokalavis

Sweater-fløjenRediger

  • En samling flyverblade fra 1945, der i ny og næ genoptrykkes (senest i 1948)

Den aggressive og xenofobiske fløjRediger

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.