"There is nothing with which every man is so afraid as getting to know how enormously much he is capable of doing and becoming"

~ Søren Kierkegaard om sin evne til at tale engelsk


Plontolog.jpg

Ontologi er et fremmedord, du næppe vil støde på andre steder end her og der, så glem det![1] Ontologi som ord bruges i mange forkerte sammenhænge.[2] I forbindelse med religion har man bl.a. misbrugt begrebet, når Guds eksistens skulle bevises, jvfr. Det Ontologiske Gudsbevis.[3]

Inden for videnskabsteorien taler man om et fags ontologi, dvs de grundlæggende fejltagelser angående fagets genstandsfelt. I denne forbindelse taler man[4] eksempelvis om ontologisk reduktion, der dels kan handle om at forsimple et specifikt fags genstandsfelt.[5] Det klassiske eksempel er den berømte ambition om enhedsvidenskab, hvor enheden forsøges kogt ind [6] til ideen om en fælles ontologi - et genstandfelt for alle videnskaber. Således har man tænkt, at man kunne reducere socialvidenskab til psykologi, psykologi til biologi, biologi til fysik, fysik til matematik, matematik til filosofi og filosofi til Den lille Latinprøve. På denne måde kan vi gøre fysikkens genstandsfelt til alle videnskabers fælles ontologi.[7]

Ontologiske reduktionerRediger

  1. Ok så da! Ontologi handler om substansen af det (på græsk: ousia - "Οὐσία"). Det er et såkaldt metafysisk begreb, som man tænker meget over i filosofien. Blev du klogere af det? Nej vel?
  2. Bl.a. lige her
  3. Jo, det handler om retorik, når jeg siger det!
  4. Hvem fanden er man egentlig?
  5. Fx er jeg assisterende professor i hægtesvirvler ved Københavns Universitet
  6. Se også Mad
  7. På samme måde kunne vi reducere koge dig ind til en fond af dybt koncentreret dumhed
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.