Den senere tids mange fund af kæmpeskeletter i Spanien og Kina har ført til spekulationer om, hvorvidt der er tale om aliens. Der er dog ikke fundet mobiltelefoner ved gravene, hvilket udelukker al tale om en egentlig civilisation. Men i flere af gravene havde de afdøde stadig hovedtelefoner , ligesom mange skeletter var påsat stadigt fungerende elektroniske proteser

"Kæmp for alt hvad du har kært, dø om så det gælder"

~ Medina om det 7. af de ti bud


Kæmpe er både et substantiv og et verbum på samme tid. Ordet anvendes desuden ofte adjektivisk, som en eksterior, struktural, pleonastisk amplifikation af et andet substantiv, således at dette får karakter af et quasi-superlativ.

Ord med 'kæmpe' iRediger