Hovedstad

Oprindeligt var en hovedstad den diamentrale modsætning til en røvkedelig by, men da begge dele har vokset sig stadigt større gennem årene, er de i visse tilfælde groet sammen, hvorfor en del hovedstæder godt kan være røvkedelige.

Lejre er et godt eksempel på en hovedstad, der blev så røvkedelig at man valgte at flytte hovedstaden. Desværre nåede man i første ogang ikke længere end til Roskilde, hvorfor man efter en årrække så sig nødsaget til at flytte hovedstaden igen, denne gang til København. Man ville faktisk have haft den flyttet endnu længere østpå, men så snuppede Svenskerne Skåne, og så var dér jo ikke mere at gøre ved dét.