Eksempel at "for" også kan bruges som akronym

For er en præpositiontre bogstaver, som angiver, at det efterfølgende ord augmenteres i valør, fortrinsvis i positiv grad. Men fokus i semantisk sammenhæng er på amplifikationen af hele begrebet.

Ord uden forRediger