Mange forveksler Eldorado med de underjordiske huler med slik og legetøj. Men hvis man læser Eventyret om dette sted, så vil man i 4. kapitel på side 239 nederst finde Eldorado nævnt i en bisætning

Eldorado er et meget lille land, der ligger klemt inde mellem Colorado, Langeland, Silverrado og Slaraffenland.

Efter at Jørgen de Mylius er flyttet dertil, er befolkningstallet faldet til én, på trods af at der altid er fest og glade dage.

Eldorado.jpg


Kan vi så lige tage og komme i Eldorado-humør!!!!]