Mellemnavn

Ordforklaring: Et navn, der er midt mellem to andre navne. Personer, der tror de er noget, kan godt have ret mange mellemnavne.