Kort over Fyn, som samti'ig afslører 'en un'erjor'iske ringvol som blev opført af Kong Knu for snart en milliar år sien. Eftersigene for at forsvare Fyns suverænitet, i tilfæl'e af at Rejsekortet skulle forsøge at blive in'ført på øen.

"Fyn er f.... fffff..... fffiii.... f.... For helvede. Fyn er fiiiiiii.... Nej, det duer ikke."

~ Person, som ikke kan u'tale a'jektiver


Fyn (aka 'anmark) er en bety'elig lavtliggene ø er også ka'les republikken 'anmark. Fyn har lagt navn til fyntørreren, et re'skab der oprin'eligt blev u'viklet til at tørlægge va'ehavet i Jyllan, da de ville være så flinke at hjælpe Jy'erne ud af 'eres nød i 1759.

Hvis man skal beskrive Fyn meget kort, kan man sige; "Ver'ens-første-fangeskab-fø'te-marsvin-unge", u'over det kan man sige; "Gu' bevare 'anmark" eller, "Det grønne land" - da Jy'erne har det med at se, at 'et er grønnere på 'en anden side. 'erudover findes Fyn som 'anmarks rig'om, da den er ful af natur og rige mennesker. På Fyn u'elades der knapt 0,5 ton Co2 om året hvor Jyllan u'slipper 5 ton pr. halve år. Fyn er energi-venlig og sær'eles naturfyl't, hvor Jyllan er fyl't med traktorer.

GeografiRediger

Fyn var oprindeligt en halvø, med forbindelse til Jyllan. Forbindelsen blev bortgravet efter 1864-krigen, og kal't Lillebælt, da 'anmark (Jy'erne) ikke ønske'e Fyn som en 'el af det 'anske samfun mere. [Oversæt dette til fynsk, tak] Det havde dog ikke den ønskede effekt. Alt hvad Jyderne opnåede var, at Jylland blev udelukket fra Danmark. I nyere ti, er Fyn i højere gra blot blevet prioriteret som en ubety'elig motorvej mellem Jyllan og Sjællan, som ingen regner for noget.

HistorieRediger

Fyn var engang det danske kongerige og stolende betroede Fyn, Sjælland med deres hæ'erlige konge, Harald Blåtand. Da Jy'erne into Fyn, hjalp Sjælland til og slog de tyske sol'ater tilbage til deres land.

KulturRediger

Fyns kultur stammer fra en gut der hed Albani, han begyn'te at brygge øl og si'en bygge'e man en skorsten med farve som en giraf, derfor siger man også at "fyn er fin".

H.C. Andersen blev smidt ud af O'ense (Fyns hovedsta), men kunne ikke hol'e sig væk og i dag vrimler det med kinesere, der alle tror den Flyvende Kuffert opbevares i O'ense.

Bortset fra O'ense er der kun kultur få andre sted på Fyn, bl.a. i Svaneke bakker, hvor der er et velbesøgt grillhus. Et an'et populært ste er Munkholmbroen ve' Holbæk, men eftersom 'en ligger på Sjællan, kan attraktionen ikke rigtigt betegnes som fynsk - 'esværre.

SprogRediger

For mange år si'en, 'a isen fra den si'ste isti hav'e trukket sig tilbage, u'vikle'e Fyn et højteknologisk sprog som kun kloge kunne forstå, hvorle'es at Fyn og Jylland ikke kunne kommunikere mere. Hvilket vi ty'eligvis ser 'en 'irekte konsekvens af, i 'enne artikel.

Kulinariske specialiteterRediger

En an'en vigtig 'el af den fynske kultur er brunsviger . Der er for nylig opstået krig mellem fynboerne og alle an're om hvorle'es 'enne kages navn u'tales. Fynboerne har si'en 'ens opfindelse - som i øvrigt også foregik på Fyn - u'talt det "brånsviger" (tryk på "å"-ly'en), men efter stu'ier foretaget af en fynsk stu'eren'e på en jysk efterskole, startende i 2008, er det blevet op'aget at alle andre 'anskere end Fynboern' ve', at det u'tales "bruhnsviger" (med tryk på "u"-ly'en). Kagen, som udover et sø't og sprø't lag karamel/puddersukker, u'elukkende består af en lækker, blø' og varm masse, er en meget populær folkespise. 'enne kage kal'es også den nationale-ret.

"Brunsviger er en 'ejlig kage, som 'anskerne så klogt har opfun'et. 'erved mo'tager Fyn 'enne hæ'ers me'alje, Tak Fyn!"

~ Dronning Margrethe om brunsviger.

"Kattens!"

~ Jy'erne om det bitre ne'erlag, i den prestigefyl'te brunsviger-oprin'elseskamp

"..."

~ Sjællæn'er om overståen'e krig